Una plaça pública al costat del passatge Lluís Gallifa

L'Ajuntament aprova el projecte per crear un passeig diagonal amb pèrgoles per fer ombra i una zona de jocs infantils

  • Laia Mulà
  • Dimarts, 24 Octubre 2017 13:25

Plaça Lluís Gallifa

La futura urbanització de la plaça pública situada al costat del passatge Lluís Gallifa ha estat aprovada per l'Ajuntament de Mataró. Es tracta d'un projecte que neix amb la col·laboració dels veïns de la zona, els quals han pogut participar i proposar canvis durant el procés de redacció. Tot i això, les obres que estipula el projecte aprovat no podran iniciar-se fins que el projecte superi els tràmits d'informació pública i s'aprovi definitivament.

L'espai que es modificarà ocupa més de 1.800 metres quadrats i es preveu crear un passeig en diagonal per la plaça que faciliti la connexió entre el carrer Castaños i el de Lauder. També contempla l'ampliació de voreres, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de la il·luminació i la col·locació d’arbrat i mobiliari urbà. El paviment de la plaça serà a un únic nivell, amb una zona de sauló i una altra de paviments durs de pedra artificial i panot. També hi haurà una zona de jocs infantils de 205 m² amb paviment de cautxú i delimitada per 60 metres lineals de tanca metàl·lica i s'instal·laran dues pèrgoles per garantir l’ombra. El projecte contempla la renovació de la xarxa de clavegueram, la instal·lació de nou enllumenat i la revisió de la xarxa d'aigua potable.
Plaça Lluís Gallifa

L’espai, actualment una superfície de sauló, queda delimitat pels carrers de Javier Castaños, de Francisco Pizarro, de Llauder i del passatge de Lluís Gallifa.

Pendent d'aprovació definitiva

Les obres tenen un pressupost de poc més de 275.000 euros (IVA inclòs) i es preveu que els treballs tinguin una durada de 4 mesos. Abans de l’inici de les obres, però, cal que el projecte superi els tràmits d’informació pública, aprovació definitiva, adjudicació i licitació a una empresa constructora.