El Govern aprova reforçar el pressupost del departament de Salut amb 300 milions d'euros

L’increment de la dotació prové dels recursos que li corresponen a Catalunya del fons Covid-19 estatal

  • Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Hospital de Mataró Recurs

El Govern de la Generalitat ha aprovat transferir 300 milions d’euros al departament de Salut per atendre els augments de despesa derivats de l’impacte de la Covid-19 sobre el sistema sanitari català. La transferència prové dels ingressos que li corresponen a Catalunya del fons Covid-19 estatal, i s’afegeix als increments dels pressupostos dels departaments d’Empresa i Coneixement (20 milions) i Cultura (6 milions) aprovats en les darreres setmanes a càrrec del fons Covid.
 
Amb aquest augment del pressupost es reforçarà el finançament del Servei Català de Salut i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en relació amb la gestió de la pandèmia. També permetrà contractar nou personal per millorar el seguiment de les cadenes de contagi a tot el territori de Catalunya.
 
El mes de juliol passat, el Govern ja va acordar un augment dels comptes públics per valor de 1.230 milions d’euros amb recursos providents del fons Covid-19. Aquests recursos van permetre reposar la despesa d’aquells departaments que durant els primers mesos de la crisi sanitària van haver d’avançar una part important del seu pressupost anual per cobrir despeses d’emergència, especialment en els àmbits sociosanitari i de salut.