L'Ajuntament de Mataró modifica el Pressupost per fer front a la crisi sanitària

La modificació pressupostària aprovada sense cap vot en contra permetrà cobrir les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia i dotar un fons per finançar les accions del Pla de reconstrucció social i econòmica

Especials 2017/2020, ajuntament de Mataró

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària, va aprovar una modificació pressupostària que mobilitza 9,4 milions d'euros per poder donar resposta al nou escenari que s’ha generat arran de la crisi sanitària de la Covid-19. L’expedient modificatiu que permet aquesta modificació es va aprovar amb els vots favorables dels dos socis de Govern (PSC i ECPM) a més de Ciutadans, i va comptar amb les abstencions dels grups d'Esquerra-MES i Junts per Mataró.

Aquesta "factura" que de moment es xifra en 9,4 Milions d'euros des de l'inici de la pandèmia venen provocades principalment per la pèrdua d’ingressos i l’increment de la despesa extraordinària

La revisió d'aquest Pressupost 2020 que havia estat aprovat el passat 12 de març permetrà destinar els recursos que no s’han gastat o que ja es preveu que no es gastaran a cobrir la despesa extraordinària generada per la Covid-19. També mobilitzarà recursos per finançar accions previstes al Pla de reconstrucció social i econòmica, així com també cobrir part del dèficit generat.

Ple municipal extraordinari. Sessió de juliol (16/07/2020)

La modificació per regularitzar el Pressupost 2020, de 9,4 MEUR, permetrà: (font: Ajuntament de Mataró)

-Cobrir despesa extraordinària i creació d’un fons de contingència Covid-19: es preveu destinar a cobrir les necessitats extraordinàries el crèdit procedent d’activitats que no s’han realitzat durant l’estat d’alarma o que no es podran dur a terme degut a l’actual situació, i el procedent d’actuacions de restricció de la despesa. Fins ara, aquests ajustaments han suposat un estalvi de 2,6 M€: 1,34 M€ seran per cobrir les despeses extraordinàries ja realitzades des que va esclatar la crisi sanitària; i 1,29 M€ per crear un fons de contingència Covid-19 per cobrir futures necessitats de despeses que vagin sorgint.

-Finançar accions del Pla de reconstrucció social i econòmica: la modificació pressupostària també permetrà destinar 3,5 MEUR a finançar accions vinculades al Pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró, en el marc del qual ja s’ha acordat impulsar 10 mesures en l’àmbit econòmic i 10 en l’àmbit social. Aquests diners provenen d’inversions previstes que no es realitzaran durant aquest 2020 (2 MEUR) i de la partida destinada inicialment a pressupostos participatius (1,5 MEUR).

-Cobrir dèficit generat per la Covid-19: també es proposa destinar el romanent de tresoreria disponible a 31 de desembre de 2019, de 3,1 M€, com a fons de solvència per fer front al dèficit pressupostari que ha provocat la crisi de la Covid-19.

Amb aquesta revisió, però, no n’hi haurà prou per abordar la situació de dèficit derivada de la crisi sanitària, i per això ja s’està treballant en un segon expedient modificatiu del Pressupost 2020 on es definirà el destí concret dels fons reservats per al fons de contingència i per a les actuacions del Pla de reconstrucció.

A més d’ajustaments pressupostaris, l’Ajuntament preveu cobrir el dèficit generat per la crisi sanitària i les noves necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia amb l’ajustament de la despesa, i subvencions i ajuts procedents d’altres administracions.

L'impacte econòmic a les arques municipals, quantificat de moment en 9,44 milions d'euros, es deu a diferents mesures econòmiques i fiscals preses, a la pèrdua d'ingressos previstos en diferents àmbits (reducció d'ingressos previstos en 4,77M€), a despeses extraordinàries per la compra de material o actuacions de neteja, i dèficit del Mataró Bus (2,86M€) i per últim el dèficit d'ens dependents com ara PUMSA molt castigada per la zona blava i els pàrquings (1,9M€).