Puja la renda familiar al Maresme però es mantenen els grans contrastos

Alella, Cabrils, Teià, Tiana i Sant Vicenç de Montalt entre els 10 municipis catalans amb una renda familiar més elevada

Vista Maresme des de Burriac

El Consell Comarcal del Maresme va presentar l’anàlisi de l’Observatori de Desenvolupament Local sobre la Renda bruta familiar disponible (corresponent al període 2017). Un estudi que evidencia que el Maresme és un territori de contrastos. Si bé és cert que hi ha una certa imatge del Maresme com a territori ric, les xifres oficials sobre renda mitjana per càpita i renda familiar bruta dibuixen una comarca amb realitats ben diferenciades, amb la part més rica centrada a la zona més pròxima a l capital catalana.

Maresme Renda Estudi 2017 (presentat 2020)

El contrast queda clar quan es té en compte que al Maresme hi tenim diversos municipis que se situen entre les poblacions 10 amb una renda per càpita més elevada de Catalunya (Alella, Cabrils, Teià, Tiana i Sant Vicenç de Montalt) amb d’altres que es troben molt distanciats de les mitjanes catalana i comarcal. Només cal veure que el municipi més ric (Alella, amb 26.900€) gairebé dobla en renda al que ho és menys (Tordera amb 13.600€).

La renda familiar bruta disponible mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Les dades corresponents a 2017, segons la revisió estadística publicada per IDESCAT, estableixen que cada maresmenc va disposar de 17.200 €, 800 euros més que al 2016.

Alella, la població amb més renda

La mitjana comarcal es veu ampliament superada per Alella, municipi que encapçala el rànquing municipal amb una renda per càpita de 26.900€. Segueix Cabrils amb 24.000€/hab, Teià (23.500€/hab.), Tiana (22.700€/hab.) i Sant Vicenç de Montalt (21.700€/hab.). Tots ells estan entre les 10 poblacions catalanes amb més renda.

Maresme Renda Estudi 2017 (presentat 2020)

Els que estan a la part baixa

Els vuit municipis maresmencs que es troben a la part baixa són Tordera (13.600€/hab), Pineda de Mar (14.000€/hab), Calella (14.500€/hab), Malgrat de Mar (14.800€/hab), Palafolls (14.900€/hab), Mataró (15.100€/hab), Canet de Mar (16.500€/hab) i Arenys de Mar (16.800€/hab).

La Renda familiar del Maresme està al mateix nivell que la catalana

Maresme Renda Estudi 2017 (presentat 2020)