Imprimir aquesta pàgina

Mataró reclama un institut i una escola nova en els pròxims sis anys

Ajuntament i comunitat educativa fixen els criteris de planificació escolar fins a l'any 2020

El regidor d'Esports Pere Galbany

L'Ajuntament de Mataró, d'acord amb la comunitat educativa, ha traslladat un document a la Generalitat amb els criteris de planificació escolar desitjables fins a l'any 2020. Entre les reivindicacions hi figura la construcció de la nova escola pública Angeleta Ferrer -ara s'obre la licitació de la redacció del projecte-, així com d'un nou institut al barri de Rocafonda amb una oferta sòlida de formació professional. El document també preveu que en el futur s'hagi de fer un nou edifici per a l'escola Joan Corominas, al barri de l'Havana, i un segon institut a Cerdanyola. El document rebutja que es pugui tancar qualsevol centre i aporta diverses solucions en cas que variïn les necessitats demogràfiques.

Els conflictes per a la planificació escolar del curs 2013-2014 a Mataró, amb el tancament de la segona línia de P3 de l'escola Joan Coromines, i els problemes afegits que va suposar el trasllat de l'escola Angeleta Ferrer, han dut ara a una planificació escolar a mig termini feta des de la ciutat, d'acord amb la comunitat educativa, i amb l'esperança que sigui escoltada per la Generalitat. El regidor d'Educació, Pere Galbany, ha explicat aquest dimecres quines són les prioritats de la ciutat i les necessitats en matèria educativa tenint en compte les previsions demogràfiques. Galbany insisteix que el més urgent ara és garantir la construcció de la nova escola Angeleta Ferrer al centre de la ciutat, després que per al curs 2014-2015 ja estigui confirmada la recuperació de la segona línia de P3 del Joan Corominas.

Nova Angeleta Ferrer

Pel que fa a l'escola Angeleta Ferrer, el regidor ha informat que la Generalitat ja ha iniciat la licitació de la redacció del projecte, que podria estar enllestit a finals d'aquest any. En el millor dels casos, doncs, la previsió és que l'escola pogués traslladar-se al nou edifici per al curs 2016-2017, tot i que, com ha recordat el regidor, això dependrà de la disponibilitat pressupostària del Govern. Al marge d'aquest cas, la segona prioritat per a l'Ajuntament de Mataró és que en aquest període 2013-2020 es pugui començar a parlar del nou institut de Rocafonda, que s'hauria de construir a la ronda Rafael Estrany. Aquest centre hauria de néixer amb una oferta potent en formació professional, atenent les necessitats de la ciutat i del conjunt de la comarca, segons estableix el document de prioritats. Per a més endavant es preveu també la planificació de dos centres més: un nou edifici per a l'escola Joan Coromines i la construcció d'un altre institut al barri de Cerdanyola.

Cap tancament i ràtios ajustades

Els criteris de planificació escolar a Mataró també rebutgen qualsevol tancament de centre educatiu que es pogués plantejar per a la ciutat. En aquest sentit, es proposen diverses mesures per garantir la sostenibilitat del model en cas que les necessitats demogràfiques variessin substancialment, com la creació d'instituts escoles o la fusió de centres. D'altra banda, s'estableix que el càlcul de places necessàries s'ha de calcular tenint en compte una ràtio de 25 alumnes per aula en el cas de primària i de 30 en el cas de secundària. Tot i això es preveu que es puguin establir ràtios inferiors a les escoles amb població socioeconòmicament desafavorida.