Imprimir aquesta pàgina

Salut segle XXI

Sènior: Josep Aracil i Xarrié - President d'Eurosènior. Article d'opinió.

Opinió 2017/2018, senior-salut segle XXI
Al llarg dels segles el tractament sanitari de la salut ha passat per diferents processos molts dels quals encara continuen vigents.
1. La pregària.- Des d'antuvi algunes persones han cregut que el poder de la pregària es trobava en el propi resar, mentre que altres han cregut que era degut a una intervenció sobrenatural divina. Recentment, molts estudis científics, han assenyalat l'efectivitat de la pregària en l'àrea de les curacions.
2. Les herbes.- Amb el pas del temps es va verificar que certes fulles, branquetes, arrels i escorces eren valuoses en les curacions. Així va començar una llarga història en l'ús de les herbes. Avui dia tenen plena vigència, tot i haver-se produït el seu decaïment temporal durant el segle vint.
3. La química.- Es diu que és química simplement pel fet que ho és, per la manera en la qual la majoria dels medicaments són desenvolupats i manipulats en laboratoris que intenten descompondre'ls en les seves parts, per trobar els seus ingredients "actius".
4. La cirurgia.- La humanitat ha utilitzat la cirurgia durant segles, tot i ser massa dolorosa, fins al descobriment de l'anestèsia. Anteriorment, els metges només podien dur-la a terme en persones que poguessin tolerar el seu alt nivell de dolor.
5. L'energia.- Els grans avenços científics dels nostres temps, començant per Albert Einstein, i la física quàntica, han predit, descobert i posat a disposició de tothom, que el fet que tot el que ens envolta sigui energia, comporta l'acceptació científica de l'espiritualitat.