Imprimir aquesta pàgina

El model grec

El Senat Sènior de Premià de Mar neix com a mirall del Consell d’Ancians

Ara fa 2.500 anys a Grècia, es va donar el cas històricament insòlit d’una societat envellida que va ser el bressol de l’actual democràcia. Els seus principis varen ser el Consell d’Ancians format per persones de més de 60 anys. L’Assemblea constituïda pels ciutadans reunits per debatre, deliberar i prendre decisions polítiques. Finalment l’àgora, el punt de trobada i de reunió de l’Assemblea i dels ciutadans. En el model grec no existien els partits polítics i sí una forma de fer política ciutadana defensada pel filosof Aristòtil de considerar a l’home com un animal polític. Cal esmentar la tradició democràtica grega de deliberar junts els joves i la gent gran en els assumptes que més els afectaven. Consideraven que l’autèntica força consistia en associar, barrejar la il·lusió de la joventut i l’experiència de la vellesa.

Des del Consell Sènior de Premià de Mar, volem recuperar el model grec, creant, per fer-ho possible, el Senat Sènior constituït per senadors, exregidors de més de 60 anys, a títol personal i al marge de la seva militància en partits politics. S’ha escollit el nom de Senat, propi dels romans, per ser més conegut que el de Consell d’Ancians. Com àgora s’ha optat per un Centre Cívic de caràcter Intergeneracional on celebrar les reunions i les assemblees. Fins aquí poca cosa ha variat del model grec, la qual cosa no exclou introduir canvis, com el sistema de comunicació que forçosament, en el segle XXI, ha de tenir en compte les noves tecnologies.