Imprimir aquesta pàgina

La zona blava serà gratuïta a Llavaneres per als residents

S'aproven inicialment les ordenances fiscals amb aquesta proposta inicial del Partit Popular

Maresme 2017/2018, zona blava llavaneres

El Ple municipal extraordinari celebrat el dimarts 16 de d'octubre va aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2019, que preveuen una rebaixa de l'impost de béns immobles (IBI) del 3,7% i que l'estacionament a la zona blava sigui gratuït per a les persones que paguin l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) a Sant Andreu de Llavaneres.

A més, les ordenances preveuen diverses bonificacions en l'IVTM: del 75% per als vehicles elèctrics i del 50% per als híbrids, els de biogàs o que tinguin un certificat de baixes emissions i per als vehicles històrics.

La nova política de gratuïtat de la zona blava per a les persones empadronades al municipi, una de les altres mesures destacades de les ordenances, ha estat fruit d'una proposta del Partit Popular que el govern municipal ha acceptat.