Imprimir aquesta pàgina

El nombre de delictes a Mataró es manté estable durant el 2005

Els robatoris amb força en immobles i els furts, però, s’han reduït

La Junta Local de Seguretat va indicar en el seu balanç general de 2005 que el nombre de delictes ocorreguts a la ciutat de gener a novembre s’havia mantingut a un nivell similar respecte el 2004 –una mitjana aproximada de 23 delictes per cada 1000 habitants– . Tot i això, alguns tipus de delictes han experimentat al llarg de l’any una baixada significativa. Els robatoris amb força en immobles han baixat un 7% i els furts, un 16%.

Policia local i els Mossos d’Esquadra han desenvolupat actuacions conjuntes en àmbits com ara seguretat en l’oci nocturn, civisme en espais públics, robatoris en joieries, danys a vehicles, robatoris amb violència i estrebades, robatoris en vehicles o habitatges. Aquest treball policial conjunt ha permès incrementar en un 12% el nombre de detencions.

Seguretat viària
Pel que fa a seguretat viària, les dades d’accidentalitat durant el 2005 assenyalen un descens entorn l’1 i el 2% respecte de l’any passat, període durant el qual els accidents van disminuir un 15%. Malgrat tot, els estudis realitzats per la Policia Local assenyalen la necessitat d’intensificar les accions preventives relacionades amb tres qüestions: ús del cinturó de seguretat, velocitat dels vehicles i alcoholèmia.